📞 0478 40 22 80
✉️ mike@boekhoudermco.be

Zijn auteursrechten fiscaal interessant? Een overzicht!

Het auteursrecht gaat al sinds 2008 van kracht.
Al wie onder het regime van de auteursrechtelijke bescherming valt kan sindsdien genieten van een fiscaal gunstig stelsel.
In tegenstelling tot wat u misschien zou denken zijn auteursrechten niet enkel geldig voor schrijvers of zelfstandigen actief in de creatieve sector.
Bedrijfsadviseuren die wekelijks nieuwsbrieven uitsturen kunnen bijvoorbeeld ook auteursrechten opstrijken.
Maar hoeveel bedragen de inkomsten uit auteursrechten?
En hoe haalt u er een fiscaal voordeel uit?
Boekhouder Mco beantwoordt al uw vragen! 

Wat zijn auteursrechten en wat kan u beschermen?

Wat zijn auteursrechten?

Kort gezegd kan het auteursrecht het werk van elk natuurlijke persoon, rechthebbende of vennootschap beschermen.
Iedere persoon die auteursrechtelijk beschermd is, zal zodoende kunnen bepalen of een externe partij al dan niet zijn/haar werk mag reproduceren, aanpassen of openstellen aan het publiek.
Indien een reproductie van een werk gemaakt wenst te worden, zal er aan de auteur toestemming gevraagd moeten worden en zal deze hiervoor een vergoeding ontvangen.

Wat kan er auteursrechtelijk beschermd worden?

Elke exploitatie binnen het gebied van kunst (toneel, film, schilder- en beeldhouwwerken, illustraties), letterkunde (geschriften, artikels voor tijdschriften, boeken) en wetenschap (bepaalde voordrachten, software) kan auteursrechtelijk beschermd worden.

Welke fiscaal voordeel kan u uit auteursrechten halen?

De auteursrechtelijk bescherming wordt beschouwd als een een roerend inkomen die belast wordt tegen een tarief van 15% (+gemeentebelasting) en rechtstreeks ingehouden wordt door de schuldenaar van het auteursrecht.

Het bedrag dat als auteursrecht beschouwd wordt, is echter beperkt.
Binnen het inkomstenjaar 2019 mag het maximumbedrag van € 61.200 namelijk niet overschreden worden.
Elk bedrag die daarboven valt wordt belast als beroepsinkomen en onderworpen aan een belastingtarief van maximaal 50%.

Binnen dit aantrekkelijk taxatieregime kan de auteur bovendien ook nog genieten van een forfaitair kostenaftrek.

  • Voor de inkomsten die gëind zijn in 2019 mag, tot een bedrag van € 15.990, een forfait van 50% afgetrokken worden.
  • Voor de inkomstenschijf van € 15.990 tot € 31.990 is dit een forfait van 25%.
  • Valt u in de laatste inkomstenschijf (boven de €32.640), dan kunt u geen forfaitaire kosten meer aftrekken en betaalt u 12% aan roerende voorheffing.

Hoe maakt u nu concreet gebruik van dit fiscaal voordeel?
Neem het voorbeeld dat u € 20.000 aan auteursrechten ontvangt. In dit geval zal u volgende berekening moeten maken:

  • €15.990 x 50% (onkosten op de eerste schijf) = €7.995
  • €4.010 x 25% (onkosten op de tweede schijf) = €1.002,50

In uw geval zullen de onkosten dus € 8.997,50 bedragen en het netto belastbaar inkomen €11.002,50 (bruto inkomen – onkosten). Als auteur zult u dus €1.650,38 (netto belastbaar inkomen x 15% ) belasting betalen.

Aan welke voorwaarden is dit fiscaal voordeel onderworpen?

Om van auteursrechten fiscaal te kunnen genieten, dient u aan een bepaald aantal voorwaarden te voldoen:

  1. Zorg voor een duidelijk en sluitend auteurscontract waarin u vermeld dat u uw opdrachtgever het recht geeft om uw werk gedeeltelijk of volledig te reproduceren.
  2. Maak met uw opdrachtgever vooraf duidelijk het verschil tussen de vergoeding voor uw prestaties en de vergoeding voor het toekennen van auteursrechten.
  3. Vermeld het bedrag van de auteursrechten in uw facturatie en zorg ervoor dat deze onderworpen zijn aan het juiste btw-tarief.