Mike Collier - Erkend boekhouder

Fiscaliteit

Vervul uw fiscale verplichtingen
Fiscaliteit

Wat zijn de verplichtingen inzake fiscaliteit voor een zelfstandige?

Als u aan de slag wilt gaan als zelfstandige ondernemer, zullen de fiscale verplichtingen ongetwijfeld uw pad kruisen. Als zelfstandige bent u namelijk onderworpen aan de btw-reglementering, moet u een btw-aangifte indienen (indien uw inkomsten zich boven de 25.000 euro bevinden) evenals btw-bijdragen betalen.

Het is belangrijk dat u dus blijft voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften. De fiscale wetgeving is, echter, continu in verandering en als zelfstandige ondernemer kun u dit moeilijk blijvend op de voet volgen. Welk zijn de huidige fiscale verplichtingen waar u als ondernemer aan moet voldoen?

MCO is gespecialiseerd in fiscaliteit en geeft u de nodige begeleiding.

De fiscale verplichtingen onder de vorm van een eenmanszaak

Onder de term eenmanszaak verstaan we een onderneming die door één persoon opgericht is en die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Deze eenmanszaak is onderworpen aan de personenbelasting.

In tegenstelling tot de werknemer die op zijn loon belast wordt, wordt u als ondernemer belast op de winst die uw eenmanszaak maakt. De aangifte personenbelasting dient één keer per jaar ingediend en betaald te worden.

Wat is BTW nu concreet?

Wat zijn de fiscale verplichtingen bij het uitbaten van een vennootschap?

Een vennootschap wordt gewoonlijk opgericht door twee of meer personen. In tegenstelling tot de eenmanszaak is er bij de vennootschap een duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de zaak en dat van de handelaar.

Bij een vennootschap zal er, naast de aangifte personenbelasting, eveneens een jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting ingediend moeten worden. Ook zult u rekening moeten houden met het neerleggen van een jaarrekening (afhankelijk van de vennootschapsvorm).

Bent mee met de huidige fiscale verplichtingen?

Helemaal mee met welke fiscale verplichtingen u moet naleven? Zowel bij de opstart als bij het doorgroeien van uw onderneming is het van belang dat alle fiscale verplichtingen correct nageleefd worden.

Maak een afspraak

Wenst u meer informatie over de adviesverlening inzake fiscaliteit?

Billit

billit logo

Billit is een online facturatieplatform voor ondernemers én boekhouders. Het betalende platform voor ondernemers staat ondernemers bij in het volledige facturatieproces van het opstellen van een offerte tot het versturen van je factuur via e-mail, post of zelfs volledig digitaal via het Peppol-netwerk. Dankzij de koppeling met de bank automatiseert Billit tijdrovende administratieve processen en bespaar je een pak tijd. Bovendien fungeert Billit als makkelijk te doorzoeken online archief. Dankzij het gratis klantenportaal voor boekhouders en accountants beheer je als boekhouder of accountant moeiteloos al je Billit-dossiers vanuit één centraal platform en koppel je eenvoudig met je boekhoudsoftware.

FID Manager

FID logo

Dit gepersonaliseerd klantenportaal geeft de mogelijkheid wederzijds documenten te delen. Via de koppeling met Myminfin beschikt u als klant op uw portaal altijd over de meeste actuele fiscale documenten van uw dossier.