📞 0478 40 22 80
✉️ mike@boekhoudermco.be

Welke fiscale verplichtingen moet ik als zelfstandige naleven?

Fiscale verplichtingen zelfstandige

Als u aan de slag wilt gaan als zelfstandige ondernemer, zullen de fiscale verplichtingen ongetwijfeld uw pad kruisen. Als zelfstandige bent u namelijk onderworpen aan de btw-reglementering, moet u een btw-aangifte indienen (indien uw inkomsten zich boven de 25.000 euro bevinden) evenals btw-bijdragen betalen.

Het is belangrijk dat u dus blijft voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften. De fiscale wetgeving is, echter, continu in verandering en als zelfstandige ondernemer kun u dit moeilijk blijvend op de voet volgen.

Welk zijn de huidige fiscale verplichtingen waar u als ondernemer aan moet voldoen? Boekhouder Mco geeft u de nodige begeleiding!

De fiscale verplichtingen onder de vorm van een eenmanszaak

Onder de term eenmanszaak verstaan we een onderneming die door één persoon opgericht is en die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit.

Deze eenmanszaak is onderworpen aan een inkomstenbelasting. In tegenstelling tot de werknemer die op zijn loon belast wordt, wordt u als ondernemer belast op de winst die uw eenmanszaak maakt. De aangifte inkomstenbelasting dient één keer per jaar ingediend en betaald te worden.

Daarnaast heeft u ook nog een omzetbelasting die te maken heeft met uw btw en of u al dan niet btw-plichtig bent. Deze plicht staat los van uw ondernemingsvorm, maar is afhankelijk van uw activiteit. Indien uw jaaromzet lager zit dan 25.000 EURO kan u er namelijk voor kiezen om vrijgesteld te worden van de BTW-aangiftes.

Hoe gaat de omzetbelasting nu concreet in zijn werk?

  • Voor alle inkopen die u maakt voor uw bedrijf betaalt uw BTW. De BTW die u betaalt, kan u per kwartaal terugvragen aan de Belastingsdienst.
  • Bij elke factuur die u naar de klant opstuurt dient u BTW te berekenen (21%). Deze BTW wordt, per kwartaal, overgedragen aan de belastingsdienst.
  • Indien u niet btw-plichtig bent dient u uw klanten geen btw aan te rekenen. Let wel op dat u hiermee ook geen recht zult hebben op aftrek van btw op hun aankopen.

Wat zijn de fiscale verplichtingen bij het uitbaten van een vennootschap?

Een vennootschap wordt gewoonlijk opgericht door twee of meer personen. In tegenstelling tot de eenmanszaak is er bij de vennootschap een duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de zaak en dat van de handelaar.

Bij een vennootschap zal er, naast de aangifte inkomstenbelasting, eveneens een jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting ingediend moeten worden. Ook zult u rekening moeten houden met het neerleggen van een jaarrekening (afhankelijk van de vennootschapsvorm).

Bent mee met de huidige fiscale verplichtingen?

Helemaal mee met welke fiscale verplichtingen u moet naleven? Zowel bij de opstart als bij het doorgroeien van uw onderneming is het van belang dat alle fiscale verplichtingen correct nageleefd worden.

Heeft u toch nog vragen of wenst u meer informatie over de adviesverlening in de desbetreffende fiscale materies?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK